Voorstelling

Beste collega,

U bevint zich op de website van de vereniging voor en door de ASO’s afkomstig van de VUB en/of werkzaam in het UZ Brussel. Er werd door enkele assistenten en de vertegenwoordigers van de verschillende disciplines binnen ons universitair ziekenhuis de Brusselse vereniging voor Artsen Specialisten in Opleiding (BASO) opgericht, dit in de nasleep van de perikelen rond de invoering van de wet betreffende de maximale werkduur voor assistenten. Hierbij zagen wij de noodzaak tot het vormen van een centraal aanspreekpunt voor de directie. Bovendien is er om verscheidene andere redenen een stem noodzakelijk binnen het snel veranderende assistentenlandschap:

We dienen als aanspreekpunt voor de overheid, dewelke reeds een duidelijke blijk van bereidheid heeft getoond tot het bespreken van materies die de assistenten aangaan.

Met het bespreken van de dossiers behandeld op de opleidingsraad van de MaNaMa in de Specialistische Geneeskunde helpen we mee vorm te geven aan deze bijkomende opleiding en de “knelpunten” aan te halen (zoals het soms moeilijk kunnen bijwonen van de lessen).

We zien toe op de correcte invoering van de nieuwe wetgeving en strijden op het niveau van de overheid voor een rechtvaardige vergoeding van de bijkomende gepresteerde uren.

Daarbuiten stimuleren we de contacten tussen artsen specialisten onderling. Hiervoor organiseren wij ook enkele keren per jaar een drink waar iedereen op is uitgenodigd.

Voor suggesties, vragen of opmerkingen kan u ons bereiken via de contactpagina.

 

Hopende jullie talrijk te mogen begroeten op één van onze toekomstige activiteiten.

 

 

 

Het BASO-bestuur.