Home

Verkiezingen 2013

Op 20 en 21 februari 2013 werden de eerste algemene verkiezingen van BASO succesvol georganiseerd. Daaropvolgend kozen de verschillende verkozen vertegenwoordigers een bestuur op de eerste installatievergadering van 28 februari 2013. Neem een kijkje op de bestuurspagina indien je die resultaten wil zien.

Zoals eerder zullen de belangrijkste dossiers zijn: het opvolgen van de gepresteerde werkuren volgens de wettelijk vastgelegde voorwaarden, de verbetering van de opleiding via de verschillende geledingen die dit mogelijk maken en een overlegplatform te vormen voor de bespreking van elk dossier waar de werkomstandigheden van de ASO's aan bod komen.

Er werd tevens beslist om de volgende drink te organiseren op woensdag 8 mei 2013. Wat het zal worden moet nog worden beslist, maar noteer het alvast in jullie agenda.

 

Het BASO-bestuur