Home

Welkom in de Medische Wereld

Op 26 april 2013 wordt op de faculteit Geneeskunde en Farmacie een studiedag georganiseerd dat onder andere handelt over de administratieve en financiële kant van het artsenberoep.

Meer info is te vinden op de website http://upv.vub.ac.be/aanbod/symposium-welkom-de-medische-wereld