Home

Verkiezingen en winterdrink

Beste collega's,

 

Het is een plezier jullie te kunnen uitnodigen voor de eerste algemene verkiezingen van BASO. Deze zullen plaatsgrijpen op woensdag 20 februari en donderdag 21 februari.

Op woensdag en donderdag zal overdag de mogelijkheid zijn om op de kandidaat-vertegenwoordigers te stemmen op het secretariaat interne geneeskunde (op het derde verdiep van het UZ Brussel). Donderdag zal de stembus eveneens aanwezig zijn op de winterdrink om de mensen die niet in het UZ Brussel werken de kans te geven hun stem uit te brengen. We hopen op een massale opkomst, daar elke stem de stem van de vertegenwoordigers krachtiger maakt.

Om het geheel feestelijk af te sluiten organiseren we op donderdag 21 februari onze eerste winterdrink. Iedereen is welkom na het werk in de Tempus (studentenbar naast Health City op de faculteit) om mee te genieten van gratis cava, bier en frisdrank. Zolang er volk is, blijft de Tempus open!

 

Hopende jullie massaal te mogen begroeten,

 

Het BASO-bestuur.

Verkiezingen 2013

Op 20 en 21 februari 2013 werden de eerste algemene verkiezingen van BASO succesvol georganiseerd. Daaropvolgend kozen de verschillende verkozen vertegenwoordigers een bestuur op de eerste installatievergadering van 28 februari 2013. Neem een kijkje op de bestuurspagina indien je die resultaten wil zien.

Zoals eerder zullen de belangrijkste dossiers zijn: het opvolgen van de gepresteerde werkuren volgens de wettelijk vastgelegde voorwaarden, de verbetering van de opleiding via de verschillende geledingen die dit mogelijk maken en een overlegplatform te vormen voor de bespreking van elk dossier waar de werkomstandigheden van de ASO's aan bod komen.

Er werd tevens beslist om de volgende drink te organiseren op woensdag 8 mei 2013. Wat het zal worden moet nog worden beslist, maar noteer het alvast in jullie agenda.

 

Het BASO-bestuur

Welkom in de Medische Wereld

Op 26 april 2013 wordt op de faculteit Geneeskunde en Farmacie een studiedag georganiseerd dat onder andere handelt over de administratieve en financiële kant van het artsenberoep.

Meer info is te vinden op de website http://upv.vub.ac.be/aanbod/symposium-welkom-de-medische-wereld

 

Presentatie 4e Master

De presentatie kan hier gedownload worden